Hur viktig är kommunikationen på sociala medier

Idag har sociala medier blivit ett viktigt verktyg för företag för att kommunicera både med befintliga kunder och för att attrahera nya kunder. Det handlar om tillgänglighet, även om företaget har sina ordinarie öppettider så betyder det mycket att man har en Facebook eller en Twitterkanal där man löpande publicerar nyheter, kampanjer och följer upp kundernas frågeställningar så att kunderna upplever att man alltid är lätt att nå, just då kunden har ett behov av att kommunicera.

När man är aktiv på sociala medier är det viktigt att man kommunicerar ut korrekt information vid rätt tillfälle och att man uppträder korrekt så att inte ens meddelanden väcker anstöt. Både fördelen och nackdelen med sociala medier är att budskapet man förmedlar snabbt kan få stor spridning och därför vill man inte ha negativ publicitet. Att hantera kommunikation genom sociala medier kräver en strategi, planering, prioritering och en professionell attityd i alla situationer. Detta är egenskaper som man kan erhålla genom att delta i en ledarskapsutbildning i Stockholm och få bättre kontroll över kommunikationen.

Att få en spridning på ett företags budskap eller kampanj är viktigt och genom exempelvis Facebook så har många företag lyckas väl med sin uppgift att nå ut till nya kunder. Exempelvis ligger IKEA, Coca-cola, Marabou och McDonalds med på 10 i topp listan över de företag som vi svenskar gillar mest på Facebook. Dessa företags budskap har snabbt, enkelt och billigt nått ut till 100 000-tals svenskar som gillat deras produkter eller som följer deras sidor. I marknadsföringssammanhang var detta tidigare förenat med enorma kostnader för att nå ut till sådana stora målgrupper och framförallt tog det även tid samtidigt som det var svårt att följa upp vilket genomslag sådana kampanjer hade. Nu får man direkt besked om ens produkt eller kampanj är framgångsrik utifrån hur många som gillar den.Hur viktig är kommunikationen på sociala medier 2

Twitter är ett annat socialt media som flitigt används av både företag, organisationer och privatpersoner för att snabbt nå ut med ett budskap. Här har man genom åren kunnat följa viktiga händelser i realtid, som exempelvis vid katastrofer eller rapporter från krigsdrabbade länder. Twitter används också flitigt av politiker som vill förmedla ut budskap, oftast i samband med valrörelser. För företag är Twitter en viktig kommunikationskanal när det gäller att förmedla ut nyheter och kampanjer. Man når snabbt ut till ett stort antal personer med begränsade insatser.