Sociala medier och stöd

Det talas ofta om sociala mediers negativa inverkan på allt från psykisk hälsa till aktivism och bilden av en insnöad tangentbordskrigare som inte gör något i det verkliga livet har blivit något av en kliché. Man diskuterar fake news och hur selfiekulturen i själva verket påverkar unga människors självbild negativt och att det kommer en allt mer ökande press där man måste verka så intressant och framgångsrik som möjligt. Foton på måltider och från semestern kallas ofta för ”skrytbilder”, och det skämtas om hur folk i själva verket är så miserabla att de helt enkelt måste ljuga på Facebook om hur kul de har. Trollandet är ett annat fenomen som associeras i allra högsta grad med sociala medier, där människor sitter och rackar ner så mycket de bara kan på vad andra människor skriver och postar. Om en person till exempel lägger ut en bild på ett bakverk de precis har gjort är det ofta någon som gormar om att denne är en jäkla fetknopp som borde sluta käka bakverk i tid och otid.

De positiva aspekterna

Det som däremot inte diskuteras lika ofta är sociala mediers enormt positiva effekt när det kommer till att få stöd från andra. Överlag tenderar man att mest uppmärksamma det negativa. I själva verket finns det massor av både välgörande och stöttande sidor av kommunikation via sociala medier, inte minst att få sällskap när man känner sig ensam, hitta tips om allt mellan himmel och jord eller diskutera processen av att hyra fina och prisvärda kontor när man vill starta eget eller flytta sin firma.

Att känna sig stöttad

Många människor lider av olika hälsoproblem som hindrar dem från att leva normalt. Det kan handla om rent fysiska saker som att man precis har genomgått en operation eller har skadat knäet eller att man är så deprimerad att man inte klarar av att gå utanför dörren. Bland

skolbarn har det bland annat visat sig att framförallt flickor hittar kompisar och kan prata om olika problem på sociala medier, när de inte känner att den fysiska kompiskretsen riktigt räcker till. Det kan vara något man tycker är pinsamt att prata om eller att man blir mobbad och inte känner att man har några vänner.

Även äldre människor upplever att de kan få mycket stöd via sociala medier. En av fördelarna är att folk från hela världen har tillgång till grupperna man söker sig till, vilket i sin tur innebär att det alltid finns någon som är villig att lyssna. En svår ångestattack mitt i natten, en känsla av hopplöshet eller ett behov av att prata med likadsinnade är alla situationer där sociala medier kan visa sig ha en mycket positiv inverkan.