Inlägg Taggade med "Blogg"

Kommunikation, marknadsföring och sociala medier

Vad är kommunikation?

Vad är kommunikation?

Det moderna samhället har förändrats drastiskt på i stort sett alla punkter, men om man vill ha en illustrativ bild över hur annorlunda vårt dagliga liv faktiskt är i jämförelse med tidigare generationer kan man ta en titt på kommunikation. I korta drag kan kommunikation beskrivas som informationsutbyte mellan människor. […]